SOFOKLE

ANTIGONA


lektira ANTIGONA

ANALIZA LEKTIRE

Antigona je klasična tragedija starogrčke dramske umetnosti.
Da bi se ona mogla pravilno razumeti, mora se imati ma umu da su stari Grci, bez imalo sumnje, verovali u postojanje bogova i zagrobnog života. Verovali su da ukoliko se nekom pokojniku, posle smrti, ne izvrši opelo i sahrana po zapovesti boga podzemlja Hada, da ga on neće primiti u zagrobni život.
Tragedija glavne junakinje Antigone počiva na beskompromisnoj situaciji u kojoj se ona našla nakon smrti oca koji je bio vladar Tebe. Tada su dvojica njene braće, Ponikle i Eteokle, otpočela međusoban rat za presto u kojem su oba poginula. Presto nasleđuje najbliži srodnik, Kreont koji naređuje da se Eteokle, koji je bio na njegovoj strani, sahrani sa svim počastima a Poniklu zabranjuje pogreb i naređuje da se ostavi da ga pojedu ptice i zveri. Time ga je on osudio i na smrt u zagrobnom životu.
Antigona ne može da se pomiri sa tim, ona želi da sahrani brata Eteokla čak i po cenu smrti koja je naređena svakome ko ne ispoštuje Kreontovo naređenje.
Tako ona postaje žrtva svoje sestrinske ljubavi zbog koje se ne plaši umreti.
Ona Kreontu koji je osuđuje smelo odogovara: ZA LJUBAV, NE ZA MRŽNJU JA SAM ROĐENA.

Radnja ove drame sledi radnju Sofoklovog “Kralja Edipa”, u kojem se objašnjava opravdanost tragičnih događaja u “Antigoni”. Naime, Edip je ne znajući ubio svog oca Laja i oženio se majkom Jokastom, iz čijeg braka je rođeno četvero djece: Antigona, Izmena, Eteokle i Polinik. Proročanstvo koje je izrečeno Edipovom ocu proteže se na sve potomke Lajeve loze, zbog čega sva Edipova djeca umiru tragičnom smrću

UKRATKO PREPRIČANA LEKTIRA


 • Nakon smrti kralja Edipa, vladara Tebe koji je bio oženjen svojom majkom Jokastom, obojica njegovih sinova hteli su njegov presto, zbog čega su došli u ratni sukob. Eteokle se našao na strani Tebe, a Polinik na čelu “sedmorice protiv Tebe”, sedam argivskih junaka koji su jurišali na Tebu. U tom sukobu ubili su jedan drugoga, nakon čega je jedini muški srodnik Edipovog naraštaja ostao njihov ujak: Jokastin brat Kreont.

 • Kreont koji je novoizabrani kralj, Eteoklu kao junaku koji se borio za Tebu i bio na njegovoj strani, priređuje Eteoklu dostojan pogreb, a Polinikovo tijelo ostavlja psima i pticama, kao kaznu za izdajništvo.

 • Antigona ne može da prihvati da se telo njenog brata ne sahrani sa opelom jer se verovalo da ga tako bog podzemnog sveta, Had, neće primiti u zagrobni život. Time je Ponikle bio osuđen i na smrt u zagrobnom životu. Iako je kazna za kršenje Kreontovog naređenja bila smrt, vođena sestrinskom ljubavlju, Antigona odlučuje da sahrani Ponikla onako kako bogovi zapovedaju.

 • Kada sahrani Ponikla, Antigonu hvataju stražari i odvode Kreontu koji joj izriče smrtnu presudu. Antigona se ne plaši smrti jer zna da se žrtvuje za poginulog brata. Za nju su božiji zakoni iznad svih ljudskih.

 • Kreontov sin Hemon, koji je voleo Antigonu i hteo da je oženi, izlazi pred oca da mu kaže kako greši i traži od njega da je oslobodi.

 • Ali Kreont se ponaša tiranski, ne želeći da povuče svoju kraljevsku reč, ljuti se na sina i odbija da oslobodi Antigonu. Naređuje da je živu zazidaju u grobnicu i ostave da umre. Antigona sama hrabro korača prema grobnici.

 • Nakon toga kod Kreonta dolazi prorok Tiresija koji mu je mnogo puta pomogao i kome on veruje. Tiresija grdi Kreonata zbog onoga što je učinio i proriče mu strašnu nesreću.

 • Kreont se uplašio zbog prorokovih reči i odmah požurio da ispravi svoje greške. Najpre je sa slugama otišao da sahrane Poniklovo telo u grob kako bogovi zapovedaju.

 • U međuvremenu, Kreontov sin Hemon je otišao do grobnice da oslobodi Antigonu ali je unutra ne zatiče živu jer se obesila. On strašno žali i plače za Antigonom.

 • Kada do grobnice dođe i Kreont, sin ga najpre pojuri sa mačem ali mu on utekne. Tada Hemon mačem ubada samog sebe i pada mrtav.

 • Kada Kreontova žena, Euridika, čuje od glasnika da joj je sin mrtav, ubija se i ona.

 • Kreont plačući za sinom dolazi nazad u dvor ali tu ga čeka još jedna nesrećna vest o smrti žene.

 • Tada Kreont proklinje sudbinu i krivi sebe da je ubio ženu i sina, i time od kralja postao ništa.

 • Radnja drame se završava religioznom porukom hora, koji peva da se čovek ne sme izdizati iznad bogova, niti ometatiti i braniti ono što su bogovi odredili.
LEKTIRE © elektronska knjiga