Milovan Glišić

GLAVA ŠEĆERA


lektira GLAVA ŠEĆERA

ANALIZA LEKTIRE

Naslov pripovetke GLAVA ŠEĆERA simbolizuje sredstvo prevare. Nekada se šećer prodavao u velikim komadima koji su nazivani "glavama", a koje su bila dosta skupe poslastice i predstavljale posebne poklone.

Radnja je zasnovana na nepravdi kojom su seljaci i pošteni ljudi, pljačkani od strane zelenaša i pokvarenih ljudi u čijim rukama se nalazi zakonska vlast, koja je upropaštavala ljude, umesto da ih štiti. U pripovetki su kao ljudi bez morala prikazani, državni činovnici, popovi, učitelji...

UKRATKO PREPRIČANA LEKTIRA

 • Radan Radanović bio je pošteni i siromašni seljak, koji se, da bi sagradio kuću nakon što se oženio, zadužio kod opštinskog činovnika i zelenaša, Davida Uzlovića, sumom od pedeset dukata, uz obavezu da mu vrati osamdeset dukata. Pošto u kratkom roku nije uspeo da izmiri dug zelenašu, on mu je povećao dug na sto pedeset dukata.

 • Radan je teško uspevao da na vreme otplati tako veliki dug. Stalno je postojala pretnja, da zelenaš putem vlasti sreskog kapetana, Maksima Sarmaševića, zapleni i rasproda Radanovu kuću i celo imanje. Da bi umilostivio sreskog kapetana, da ne bude strog prema njemu, Radan je odlučio u gradu kupiti naročit poklon, jednu glavu šećera da je pokloni kapetanovoj deci.

 • Dok se vraćao kasno noću iz grada sa glavom šećera, pred Radanom se pojavila nečista sila, u vidu crnog deteta, koja ga napade. Radan se cele noći branio od demona ali nije uspeo da mu pobegne. Pred zoru, kad su zakukurekali petli, crno dete poče da se povlači ali je pre odlaska otkinulo jedan komad od glave šećera, tako da se Radan ujutro vratio sa okrnjenom glavom šećera.

 • Sreski kapetan, Maksim Sremaščević, bio je poznat po tome što je svuda isticao svoje poštenje i nepodmitivost. U stvarnosti, isto kao i drugi sreski kapetani, on je želeo da stekne što veću korist od svoje službe, koju je zloupotrebljavao tako što je progonio ljude u nevolji ako ga ne bi potkupili. Radan je, zbog svoje nevolje, kapetanu poklonio okrnjenu glavu šećera, tako što, navodno, činio dar za njegovu decu, protiv čega kapetan nije imao ništa protiv.

 • Tada je kapetan smislio podvalu, koju je stalno upotrebljavao. Istu glavu šećera, predao je svom starom prepredenom panduri Đuki, da je on ponudi na prodaju svakom seljaku kome je zatrebala kapetanova usluga. Tako su seljaci kupovali glavu šećera i potkupljivali kapetana, uvek dajući poklon kapetanovoj deci, dok je kapetanovo poštenje ostajalo neukaljano.

 • Prevara sa glavom šećera pokazala se kao vrlo uspešna. Đuka je najpre prodavao po mnogim selima a zatim i svim ljudima koji su dolazili u kapetanovu kancelariju, tako što ih je sačekivao ispred. Uvek ista glava šećera se vraćala u Đukine ruke a kapetan je i dalje govorio kako je pošten i nepodmitljiv.

 • Međutim, prevara je imala i svoje mane jer je glava šećera koju je Radan poklonio bila okrnjena. Zbog tog nedostatka, Đuka nikako nije uspevao izvući visoku cenu za nju, uvek se morao cenkati i na kraju je spušatati. Pored toga, vremenom su seljaci primetili da se jedna ista glava šećera stalno obrće, shvatali su kakva se prevara odvija ali su i dalje ćutali i plaćali. Kapetan je zbog toga bio vrlo ljut na Radana.

 • Na krsnoj slavi, kod zelenaša Davida Uzlovića, kapetan i zelenaš su dogovorili se da upropaste Radana, tako što će zbog duga, zakonski zapleniti i rasprodati njegovu imovinu. Tada će zelenaš sebi uzeti Radanovu livadu a kapetan Radanov vinograd. Pogodbu su napravili otvoreno pred svim gostima na slavi, među kojima su bili seoski pop, činovnici i učitelji, koji su to odobravali.

 • U međuvremenu, Radan je shvatio da neće uspeti otplatiti dug, bio je razočaran i počeo da pije. Jednom prilikom, kad je kod svog kuma je video istu glavu šećera, uzeo je i bacio u vodu. Govorio je kumu da nečista sila ima veze sa tom glavom šećera, koju je on već devet puta kupovao i odnosio kapetanu.

 • Jednog dana, kapetan i zelenaš, došli su da zaplene i rasprodaju Radanovu kuću i imanje. Dok su pred svetom, oglašavali prodaju njegove kuće, Radan je ušao unutra, uzeo pušku i ubio zelenaša Davida Uzlovića. Ali to nije zaustavilo gubitak kuće i imanja a posle toga sud je Radana osudio na robiju.

 • Radan je oteran na robiju a njegova žena je ubrzo presvisla zbog nesreće. Njegova deca su završila radeći kao najamanici po selu.

 • Nakon što je prva glava šećera završila u vodi, sreski kapetan i Đuka su nabavili novu i nastavili sa podvalama. Uzmali su velike pare ali su u međuvremenu se zavadili jer je kapetan počeo da otima od njegovog dela plena. Posle Đuke, kapetan je našao drugog čoveka da zajedno vrše prevare i postao jako bogat čovek.

LEKTIRE © elektronska knjiga