ILIJADA - Ukratko prepričana lektira

Homer

ILIJADA


lektira ILIJADA

ANALIZA LEKTIRE

Istorijski ep o Troji ili Iliju kako se ona drugačije nazivala, zbog čega ep i nosi naziv Ilijada.
Ovo delo se pripisuje pesniku Homeru mada ne postoji nijedan pouzdan dokaz da je on autor tog dela.

UKRATKO PREPRIČANA LEKTIRALEKTIRE © elektronska knjiga