Petar Kočić

JAZAVAC PRED SUDOM


lektira JAZAVAC PRED SUDOM

ANALIZA LEKTIRE

Ova satirična pripovetka, zasnovana je na isitinitom događaju i liku ogorčenog seljaka, Davida Štrbca, za koga se pripoveda da je zaista pred Austrougarskim sudom tužio jazavca.
Petar Kočić je iskoristio taj događaj, da kroz njega prikaže i iznese nezadovoljstvo bosanskih Srba pod vladavinom Austrougarske monarhije, koja je nakon povlačenja Turaka iz Bosne, istom merom nastavila da uzima od stanovništva sve što može.
Na početku, pisac nam lik Davida Štrpca predstavlja kao glupog i zaostalog seljaka ali kasnije vidimo da se on namerno pretvara takvim da ne bi bio osuđen zbog političkih stavova koje zastupa. Ustvari, David Štrbac je ogorčeni i opljačkani čovek, vrlo oprezan i domišljat jer ga je težak život pod stalnim okupcijama načinio takvim. Govoreći o jazavcu kao štetočini, on metaforički govori o austrougarskoj državi koja je sa svojim globama najveća štetočina.
David Štrbac predstavlja celo tadašnje seosko stanovništvo, kojem monarhija svojim ogromnim činovničkim i birokratskim sistemom, porezima i nametima parazitski otima od usta.
Nakon što Bosna iz ruku Turaka prelazi u ruke austrougarske monarhije, pljačka seljaka postaje dvostruka, oni moraju i dalje da plaćaju harač turskim spahijama kao ranije, uz nove poreze novoj državi.
Pored matrijalne pljačke, Austrougarska pokušava da Srbima ukine pravo na ime, kako bi oduzimajući im nacionalni identitet od njih načinila pravoslavne sluge verne monarhiji.
Nasuprot svemu tome, kroz lik Davida Štrbca prikazan je snažan otpor seljaka, koji uprkos svoj sili koja se primenjuje nad njima, brani se samo zdravim i nesalomivim duhom koji će ih jednoga dana dovesti do oslobođenja.

UKRATKO PREPRIČANA LEKTIRA

  • Na početku, David Štrbac unosi u sudnicu jazavca u vreći, kojeg je uhvatio u svom kukuruzu, i traži od sudije da jazavcu sude zbog štete koju mu je počinio.

  • Sudija i pisar se ljute zbog toga na Davida Štrbca i sigurno bi ga kaznili ali on se naparavi budalast i govori smešno glupe stvari, tako da se oni smeju i čude njegovim idejama i doživljajima.

  • Kada oni upadnu u njegovu zamku jer su pomislili da je zaista lud čovek, prihvate njegovu ideju da tobože sude jazavcu. Tada David govoreći o štetočini jazavcu, otpočne preneseno da govori o austrougarskoj državi koja mu je teškim globama najveća štetočina. Ispriča im redom kako mu je država otela najpre kravu, pa koze, svinju a izgubio je i sina koga su mu odveli o vojsku iz koje se nije vratio. Država mu otima čak i njivu i zemlju ali on tobože nije nimalo ljut na nju, čak joj se ironično zahvaljuje što ga je oslobodila tolikih briga jer sada nema o čemu brinuti. On samo traži da se osudi jazavac za kukuruz koji mu je pojeo.

  • David onda vadi jazavca iz vreće kako bi ga pokazao sudiji ali jazavac mu se otme iz ruku pa trči kružeći svuda po sudnici dok ga on komično juri i ponovo uhvati.

  • Nakon toga, David glumeći neznalicu i odanog prijatelja Austrougarske, govori sudiji o pokušaju države da Srbima oduzme nacionalni identitet, kako bi se od njih načinile odane sluge austrougarske manarhije. On kaže da su se bogati slojevi, srpske gazde, već složile sa time ali misli da će carevina jednoga dana zažaliti zbog toga. Onda kada srpska omladina koja se školovala u Beču, dovoljno se obrazuje, ustaće otvoreno protiv austrougarske monarhije u Bosni. (pisac Petar Kočić je bio takav bečki student koji se snažno borio protiv austrougarske vladavine, tako da kroz reči Davida Štrbca govori o svojim drugovima istomišljenicima).

  • Sudija ne razume šta David govori ali da ga se konačno otarasi, otpočne da na brzinu sudi jazavcu. Međutim, David tu traži da se sudija strogo drži protokola koji važi za ljude i da se presuda izrekne "u ime cara", inače presuda neće biti važeća. Sudija primoran propisima morade izreći presudu jazavcu u ime cara. Osudio je jazavca na dve godine robije a Davidu od novca iz svog džepa namiri štetu.

  • Onda David otpočne da podsmešivo hvali carsku državu što je osudila jazavca, tako da sudija i pisar ponovo posumnjaju da se celo vreme pretvarao da je lud. Sudija pozove lekara psihologa da pregleda Davida. Lekar pošto čuje da je on tužio jazavca, odmah ga proglasi ludim, tako da su, na kraju, Davida pustili srećnog da ode kući, nakon sve komedije i ruganja koja je usred suda izgovorio na račun austrougarske države.
LEKTIRE © elektronska knjiga