Bora Stanković

NEČISTA KRV


lektira NEČISTA KRV

ANALIZA LEKTIRE

Naslov dela koji glasi "nečista krv" bi se danas mogao prevesti kao "genetska mešavina" nagona i strasti svih temperamentnih predaka glavne junakinje Sofke. Nakon oslobođenja Vranja od Turaka, na tom po mentalitetu vrlo specifičnom području, nastaje jedna jako turbulentna situacija. Dok srpsko stanovništvo napokon može da oseti prave slasti slobode, dešavaju se i nagle društvene promene mešanjem starog i novog sveta i običaja. U središtu romana je Sofka, putena lepotica, čija sudbina upada u vrtlog očevih interesa sa jedne strane, a sa druge požude i nastranih običaja kod primitivno-bludne i zaostale seoske sredine.

UKRATKO PREPRIČANA LEKTIRALEKTIRE © elektronska knjiga