Dante Aligijeri

BOŽANSTVENA KOMEDIJA: PAKAO


lektira BOŽANSTVENA KOMEDIJA

ANALIZA LEKTIRE

Božanstvena komedija sastoji se od tri dela: Pakla, Čistilišta i Raja. Oni zajedno imaju stotinu pevanja: Pakao 34 (uvodno pevanje i još 33 pevanja), Čistilište 33 pevanja, i Raj 33 pevanja.
Pesnik, Dante Aligijeri je sva tri dela zajednički nazvao samo Komedija jer se u njegovo doba tako nazivala sva dela sva srećnim završetkom a Božanstvena komedija se, na kraju, tako završava.
Kasnije je nazivu Komedija pridodata i reč božanstvena jer se smatralo da njegova poezija imatakvu lepotu kao da su je ispisali bogovi.
U našem ukratko prepričanom sadržaju bavićemo se prvim delom u kojem je opisan Pakao.
Nakon Pakla dolazi Čistilište gde se duše čiste od sedam grehova, prolazeći kroz sedam krugova. Ono je izgledalo kao vijugava staza uz brdo. Onaj ko bi se popeo uz nju na vrhu bi bio očišćen od svih grehova.
Nakon čišćenja duše, Dante leti prema nebu i Raju. Kroz Raj ga umesto Vergilija, provodi njegova velika ljubav Beatriče. Raj se sastojao od devet krugova, deveti krug je bio sačinjen kristala i horova anđela a zvao se Empiurij. U devetom krugu Dante je konačno video sveto trojstvo, božije lice i doživeo božansku ljubav, kao najveću od svih.

UKRATKO PREPRIČANA LEKTIRA

 • U dobu starosti od 35 godina, Dante je bio zalutao u šumu greha iz koje je krenuo prema brdu dobra. Na tom putu nailazi na pantera (pohota), lava (oholost) i vučicu (pohlepa) i biva prestrašen ali tu mu se ukazuje rimski pesnik Vergilije koji ce biti njegov vođa. Vergilija je poslala Danteova ljubav Beatriče da ga sprovede putem spasa.

 • Zajedno, oni su morali da prođu najpre kroz Pakao, zatim kroz Čistilište, da bi stigli u Raj.

 • Kada su stigli u predvorje pakla na vratima je pisalo: SVI VI KOJI ULAZITE, OSTAVITE SVAKU NADU! (da ćete izaći)...
  Unutra su čuli se strašni krici, psovke i plač. Da bi ušli unutra morali su da se prevezu preko reke gde Aheront, gde lađar Haron koji prevozi prevozi mrtve duše, prvo nije želeo da preveze Dantea zbog toga što je još bio živ ali je posle pristao kada je od Vergilija čuo da je to božija volja.

 • Pakao je bio poput provalije u obliku levka: ulaz u provaliju bio je blizu Jerusalima i onda se spuštao do središta zemlje, gde se nalazio Lucifer (đavo). Na ivicama levka urezane su velike stepenice, čijom dužinom se formiraju devet koncentričnih krugova – ravni na kojima se kažnjavaju razni gresi, i koji se sužavaju ka središtu zemlje.
  Prvi krugovi, koji su bili bliže ulazu, bili su za one sa lakšim grehovima i sa lakšim mučilištima, dok idući ka dnu, bili su krugovi za one sa težim grehovima i postojali sve teža mučilišta. Svako ko je završio u paklu, bio je smešten u krugu koji je odgovarao najtežem poroku od onih koje je činio za vreme života.

 • U prvom krugu pakla, zvanom Limbo, bili su oni koji su umrli pre Hrista i deca koja su umrla nekrštena. Iako njihove duše tu niko nije mučio, njih je mučila čežnja za božijom milosrđem. Tamo je Dante susreo Sokrata, Aristotela, Julija Cezara, Ovidija...

 • Pred drugim krugom nalazio se Minos (sudija podzemnog sveta), koji je slušao ispovesti i određivao ko će pripasti kom krugu: grešnici bi se strmoglavljivali se za onoliko krugova koliko Minos puta obavije rep oko sebe.

 • U drugom krugu bili su grešni ljubavnici i razvratnici. Dante je tamo upoznao bivše ljubavnike Paula i Frančesku. Paula je ubio brat kad ga je uhvatio u preljubi sa svojom ženom Frančeskom. Nih je mučio neprestalni vetar koji im nije dozvoljavao da se sastave, nego ih držao na odstojanju i odbacivao na zidove kruga, dok su pokušavali da se približe jedno drugom. U drugom krugu Dante je video Semiramidu, Tristana, lepu Jelenu, Kleopatru, Pariz, Orlanda (vitez Okruglog stola)...

 • U trećem krugu su bili proždrljivci koji se nalaze u blatu. Nih je čuvao i mučio troglavi pas Kerber, stalno urlajući na njih i razdirući ih uz pomoć svojih kandži.

 • U četvrtom krugu se nalazio najveći broj grešnika a u njimu su bili phlepni, škrti i rasipnici. Čuvao ih Plutos, nekada antički bog bogatstva a sada paklena neman. Osuđeni su na guranje velikih tereta. S jedne strane kruga su rasipnici, a s druge škrtci. Kad se sudare teretima vraćaju se natrag i to stalno ponavljaju. U ovom krugu nalaze se i duše pokvarenih papa, kardinala i popova.

 • U petom krugu, bili su naprasiti(gnevni) i lenji. Duše ovih prvih bile su uronjene u reku Stiks, da se u njoj grizu i dave kao što su za života davili u svojoj mrzovolji i besu, dok su se lenji davili u dubinama ispod njih.

 • Kada su krenuli ka narednom, šestom krugu pakla, u kojem se nalazio grad Dis, demoni su pokušali da ih spreče da uđu u grad jer je Dante bio živ duša, dok ga je Vergilije hrabrio da ce doći božji poslanik da im pomogne. Na kuli grada pojavljuju se Eumenide (boginje osvete) koje prizivaju Meduzu, ženu koja je umesto kose imala smrtonosne zmije, čiji pogled je okamenjivao ljude. Ali kada se ona pojavila, Vergilije je pokrio Danteove oči kako ga ne bi skamenila. Tada nebeski anđeo priđe vratima grada, otera furije i oslobodi put Danteu i Vergiliju te oni uđu u šesti krug Pakla.

 • U šestom krugu bili su jeretici koji nisu verovali u besmrtnost duše i epikurejci (filozofi uživanja). Iz njihovih grobova su se čuli krici jer su ležali u gorućim grobnicama. Tu je Dante video oca svog najboljeg druga, zatim vođu jedne bitke kao i papu.

 • Sedmi krug se sastojao od tri pojasa a čuvao ga je Minotaur (biće sa telom čoveka a glavom i repom bika)
  U prvom pojasu bili su nasilnici protiv bližnjih koji su uronjeni u reku vrele krvi Flegaton, gde se kuvaju a čuvali su ih kentauri (biće napola čovek, napopola konj). Svaki put kada pokušaju da provire Kentauri ih gađaju oštrim strelicama. Dante je ti prepoznao Aleksandra Velikog i Atilu.
  U drugom pojasu bile su samoubice koji su pretvorene u drveće sa ljudskim osećanjima i jalovo grmlje, a mučile su ih Harpije (čudovista sa ženskom glavom i telom zmije) i gladne kuje.
  Napokon stignu do trećeg pojasa, peskovitog područja gde na sve one koji su zgrešili protiv Boga i prirodnih zakona(sodomiti), pada ognjena kiša. Dante je tu prepoznao svog učitelja.

 • Došli su do ivice ponora gde su prizvali čudovište Geriona koji je bio čuvar dubokog pakla. Na njegovim leđima došli su do osmog kruga.

 • U osmom krugu bile su duše raznih varalica i prevaranata. On je podeljen u deset kanala (jaruga), to jeste mučilišta koja su bila poređana oko bunara.
  U prvoj jarugi bili su zavodnici i svodnici koje šibaju demoni sa rogovima.
  U drugoj su bili laskavci, uronjeni u ljudski izmet.
  U trećoj simonisti ili svi oni koji su za života trgovali crkvenim dobrima i položajima, koji stoje u kamenim rupama sa glavom prema dole, a tabane im je pritom lizao plamen.
  U četvrtoj su bili lažni proroci i vračevi sa licem iznad leđa i hodom unazad.
  U petoj su bili oni koji su trgovali građanskim častima, oni su bili uronjeni u vruću smolu.
  U šestoj su bili licemeri koji neprekidno plaču, jedva se krečući ispod tereta od pozlaćenog plašta napravljenog od olova.
  U sedmoj su varalice društva i Crkve koji trče ruku vezanih odpozadi progonjeni od otrovnih zmija. Zmije ih grizu, a oni se pretvaraju u pepeo iz kojeg se, poput ptice Feniksa, ponovno rađaju.
  U osmoj su lažni savetnici koji se kreću okruženi gorućim plamenovima, Dante ovde susreće Odiseja i Diomeda.
  U devetoj su sejači nesloge između ljudi koje demoni ranjavaju mačevima.
  U desetoj su falsifikatori i lažovi koji pate od strašnih bolesti.
 • U devetom, najstrašnijem krugu, bile su izdajice. Izdajice su podeljene u četiri dela: na izdajice rodbine, na izdajice otadžbine, na izdajice prijatelja i gostiju i na izdajice svojih dobrotvora.
  U četvrtom delu, na samom dnu levka, bile su izdajice svojih dobrotvora. Tu se, u mračnoj pećini, nalazio sam vladar pakla, Lucifer (đavo). Bio je ogroman, imao je tri glave, sa tri lica i mahao sa šest krila koja su smrzavala vodu. On je u svakom ustima žvako jednog od tri najveće izdajice svojih dobrotvora: Judu, Bruta i Kasija a njihove muke su bili najveće i najteže u celom paklu.
  Lucifer ima tri lica koja simbolizuju ljutnju, glupost i zagriženost koji su su izvori najtežeg greha.

 • Na kraju, Dante i Vergilije uhvativši se za njegovu dlaku, spustili su se niz njegova rebra i noge, i tako uspeli srećno da pobegnu iz Pakla, i potom pređu u Čistilište.LEKTIRE © elektronska knjiga