Franc Kafka

PREOBRAŽAJ


lektira PREOBRAŽAJ

ANALIZA LEKTIRE

Gregor Samsa, zaposlen kao trgovači putnik u jednoj firmi i hranitelj porodice, jednog jutra se probudio pretvoren u insekta.
Razlozi ovog preobražaja ostaju nepoznati ali Gregor tada uspeva da prepozna neke sličnosti između života kojim je ranije živeo i života običnog insekta. On se od voljenog sina i brata, od kojeg je zavisio opstanak porodice, pretvara u beskorisno stvorenje koje postaje strašan teret svojim najbližima.

UKRATKO PREPRIČANA LEKTIRALEKTIRE © elektronska knjiga