Ivo Andrić

TRAVNIČKA HRONIKA


lektira TRAVNIČKA HRONIKA

ANALIZA LEKTIRE

Radnja romana odvija se početkom 19. veka, u srednjebosanskom gradu Travniku, koji je u to vreme bio glavni grad Vilajeta(provincije) Bosne, koja se nalazila pod Turskim carstvom.
U to vreme, najviše pojavom Napoleona, širom Evrope dešavale su se velika političke promene i ratovi, a posledice tih međudržavnih promena stigle su i u Travnik. Prvi put Travnik postaje sedište dva strana konzulata: francuskog i austrijskog, dve države koje su u to vreme teritorijalno graničile sa Bosnom. U tom specifičnom momentu, taj grad je postao središte živih diplomatskih aktivnosti, koje su se odražavale političku situaciju koja je vladala Evropom.
Obojica konzula bili su predstavnici zapadnog sveta i Evrope u Bosni, koja je već vekovima bila turska provincija, ogrezloj u orijentalnoj zaostalosti i učmalosti.
Zato je susret ta dva sveta bio veoma nepoverljiv i hladan. Zapadni konzuli su Bosnu i Travnik videli kao surovu i primitivnu sredinu koja ih je zgražavala. Sa druge strane, stanovnici i vlasti u Travniku, bili su puni odbojnosti i mržnje prema konzulima iz velikih zapadnih država, koje bi najrađe oterali da ih ugovor potpisan između Turske i njihovih moćnih država nije sprečavao.
Odnosi između samih zapadnih konzula bili su suparnički, najviše diktirani odnosima između njihovih zemalja: kada su Francuska i Ausrija bile saveznici, oni su bili međusobno blagonakloni, kada su njihove zemlje zaoštravale odnose, i oni bi menjali svoja međusobna rasploženja.
Ipak, u ovom romanu je više od evropskih prilika, oslikana situacija u Bosni i Turskom carstvu koje je već počelo da pokazuje simptome propasti. Nemoćno da sprovede reforme unutar svog zaostalog državnog sistema, čestim ratovima sa Rusijom i ustankom u Srbiji, Tursko carstvo je prolazilo kroz težak period, koji se nepovoljno ispoljavao kroz strahovladavinu tadašnih vezira u Bosni. Po situaciji kojoj su bili svedoci, oba strana konzula su mogla naslutiti da mu se bliži skori kraj.
Radnja romana se završava nakon što Francuska pod Napoleonom gubi rat i teritorije, posle čega je bosanski vezir, nakon sedam godina postojanja, ukinuo francuski konzulat u Travniku.

UKRATKO PREPRIČANA LEKTIRALEKTIRE © elektronska knjiga