Jovan Sterija Popović

TVRDICA (KIR JANJA)


lektira TVRDICA - KIR JANJA

ANALIZA LEKTIRE

Reč KIR je oznaka za gospodina ili gospodara, koja se obično dodaje ispred vlastitog imena(na primer: kir Janja).
Ovo je komedija karatkera koja ismeva grčkog trgovca i zelenaša kir Janju, koji je pored velikog bogatstva bio poznat i po velikom tvrdičluku. On poseduje veliki novac ali umesto da ga koristi, troši i uživa u njemu, dešava se suprotno, on ga štedi i zapravo novac gospodari nad njim. Tako se on pretvorio u škrtog čoveka, čiji tvrdičluk ide do toga da prigovara svojoj ženi Juci da se u kući jede previše hleba a svoju jedini kćer Katicu, spreman je da uda za starog grbavog trgovca, koji je pristao oženiti bez svadbe i miraza.
U celoj ovoj komediji, najsmešniji je jezik kojim se služi kir Janja. On neprestalno meša srpske reči i izraze sa grčkim, meša rodove, padeže, akcente i svu moguću gramatiku.

UKRATKO PREPRIČANA LEKTIRA

 • Kir Janja je bio grčki trgovac i jako škrt čovek. On je posedovao mnogo novca, koji je ljubomorno krio od svih, čak i od svoje supruge Juce i kćeri Katice, i stalno govorio da je siromašan jer je velika kriza a svet iskvaren. No krijući se, on je stalno pravio "špekulacije", davao novac pod velikim kamatama i tako postajao još bogatiji. Uživao je da tako množi novac.

 • Zbog toga je najviše patila njegova supruga Juca, koja je bila jako nezadovoljna svojim životom. Naime, pre venčanja kir Janja joj je obećao lep, bogat i raskošan život uz mnogo dukata, a sada je prigovarao joj da jede mnogo hleba i nije hteo kupiti joj ni jedan novi šešir.

 • Kir Janja je bio jako ponosan na svoje grčko poreklo. Govorio je da su Grci imali najbolje filozofe, da je grčka pamet i mudrost iznad svih ostalih, pa je samim time i sebe smatrao pametnim i mudrim čovekom.

 • Kir Janja je zbog svoje mlade žene Juce, bio jako ljubomoran na notara(beležnika) Mišića koji je stalno dolazio njegovoj kući. Ali notaru Mišiću se sviđala kir Janjina ćerka iz prvog braka, Katica, koja je imala osamnaest godina i bila devojka za udaju. No, kir Janja je nije želeo dati Mišiću, jer je on, znajući koliko njen otac ima novaca, želeo i njen miraz. Kir Janja se grozio od same pomisli na izdatke koje Katicina udaja iziskuje.

 • Kir Janja je sa drugim trgovcem, svojim prijateljom Grkom, starim, grbavim, kir Dimom napravio "špekulaciju" kojom je bio jako zadovoljan. Pozajmio je kir Dimi deset hiljada forinti, uz obavezu da mu za četiri meseca vrati novac sa velikom kamatom. Nakon obavljenog posla, Kir Dima mu je zatržio i da se oženi njegovom kćerkom Katicom. Kir Janja je odmah pomislio da je traži zbog njegovih novaca, ali kada je čuo da je ovaj želi oženiti bez svadbe i miraza, obećao je dati Katicu grbavom i starom kir Dimi.

 • Zbog njegove velike škrtosti, Kir Janju počinju stizati kazne. Najpre mu se srušila šupa, koju je ne želeći da plati majstore, zidao sam, i ubila mu njegove dobre konje. Takođe, čekajući da zalihe svog kukuraza proda po većoj ceni, kukuruz mu je istrulio jer se na njemu uhvatio plesan.

 • Umesto da unajmi dobrog slugu, kir Janja je imao za slugu starog gluvog pijanca Petra, koga skoro uopšte nije plaćao. Kada je iz bureta iscurelo celo njegovo sirće jer se slavina ojela i ispustila sirće, kir Janja je za to okrivio Petra. Kir Janja tada otpušta slugu Petrau bez plate, nalazeći da mu je on još i dužan za pričinjene štete.

 • Jedanput, prilikom jedne razmene novaca sa Čivutima, Kir Janja biva prevaren. Oni su mu ponudili da jako unosno razmeni svoje dukate za novčanice. Ali umesto pravih novaca, oni su mu podvalili lažne novčanice i pobegli sa njegovim pravim novcem. Kir Janja je radi svega toga bio toliko očajan da pomišlja i na samoubistvo. No, odustaje od toga jer mu se i to čini preskupo.

 • Tada nastupa notar Mišić sa svojim planom da dobije Katicu i miraz. On je zahtevao od kir Janje da pođe u magistrat kako bi odgovarao zbog falsifikovanih novčanica koje drži kod sebe. Kir Janja se zbog toga uspaničio da će otići na robiju a sav njegov novac biti oduzet, te je počeo moliti da ga poštedi. Mišić je zauzvrat tražio da mu obeća svoju kćerku Katicu za ženu i njen miraz. Kir Janja odmah pristaje da mu za ženu da svoju kćerku Katicu. Ali, želeći da nasamari budućeg zeta, kir Janja mu kao miraz obećava sav novac koji su mu lopovi pokrali.

 • Mišić je najpre pristao na sve to, pa mu je nakon toga ispričao da su lopovi već uhvaćeni a novac vraćen. Dakle, novac za miraz je sada bio njegov. Kir Janja je želeo da povuče svoje obećanje ali Mišić nije pristao. Kir Janja je ostao bez reči zbog velikog lukavstva notara Mišića. Morao je da prizna da je grčku mudrost nadmudrila srpska glava.

 • Potom stiže vest da je kir Dima bankrotirao i da su mu zapečatili dućan. Ubrzo se pojavljuje i kir Dima, koji ne samo da mu saopštava da neće imati da mu vrati pozajmljeni novac i kamatu, nego da još traži i miraz za Katicu.
  Na kraju kir Janja proklinje i kir Dimu i sebe, jer je zbog pohlepe da zaradi još više, ostao bez svog novca koji je tako jako štedeo.

LEKTIRE © elektronska knjiga