Meša Selimović

TVRĐAVA


lektira TVRĐAVA

ANALIZA LEKTIRE

Naslov romana "Tvrđava" odnosi se na vojno utvrđenje iznad Sarajeva, grada u kojem se odvija radnja romana ali taj naslov ima i preneseno značenje.
Fizički, tvrđava je utvrđeni zatvor, u koju se zatvaraju i krivi ali i nedužni ljudi ali se malo ko vraća živ iz tog strašnog mesta.
U prenesenom značenju, tvrđava je stalna pretnja nad neposlušnima, simbol snage i straha, nametnutog od strane države i moćnih ljudi koji u svojim rukama drže svaku vlast i sudbinu malih ljudi. Ona predstavlja nepromenjivost, utvrđenu diktaturu interesa i nemorala koje u sebi nose ideologija, nasilno uređena država i zlo u ljudima.
Radnja romana se odvija u 17. veku, glavni lik zove se Ahmed Šabo. Njega su najpre poslali u Rusiji, gde je na strani Turaka ratovao u Hoćinu 1629 godine. Tamo je prošao kroz strašne pokolje i zverstava zaraćenih strana ali se nekako vratio živ i slomljen. U međuvremenu, cela njegova porodica je pomrla od zarazne bolesti koja je tada harala, tako da je ostao sam na svetu.
Postao je napušten i odbačen od onih kojima je služio, primoran je da se snalazi kako ume da bi preživeo. Prihvata da radi bilo kakav posao, uspeva da se oženi, skući u skromnom smeštaju i čeka prvo dete da mu se rodi...
Ali kad iz njega na jednom javnom skupu, pod provokacijom progovori nezadovoljstvo i želja za istinom i pravdom za malog čoveka, on odmah postaje opasnost za sistem koji prihvata samo potlačene podnike. Postaje njegov neprijatelj na kojeg se nemilosrdno obrušavaju svim sredstvima.
Tako se oko njega, kao i oko njemu sličnim pravednim ljudima, obavija mreža sačinjena od stalnih pretnji, nasilja, uhoda, spletki, svakakvih tortura, ubistava i zločina.
Radnja romana je smeštena u Bosnu, koja se nalazi pod dugoj okupatorskoj vlasti Turaka ali se njena univerzalna tema može pronaći u bilo kom drugom mestu i vremenu, čak i u današnjem savremenom svetu.

U romanu nailazimo na stalne pokušaje glavnog lika da nađe i razvije spas u sopstvenoj unutrašnjoj filozofiji, koja će ga spasiti od zlog sveta oko njega u zlom vremenu.
Autor romana, spas i utočište za čoveka, u sumornom vremenu koje će ga nadživeti, vidi u ljubavi i prijateljstvu.
Čak i onda kada čoveka odbaci i progoni čitava zajednica, pojavljuju se pojedinci koji hoće da mu pomognu koliko mogu, bilo iz osećaja za pravednost, bilo iz svoje čiste dobrote.
Ljubav je još bolje utočiste, u ljubavi sa ženom koju voli, glavni lik nalazi smisao svog života i snagu koja ga pokreće, a njihov tesni i skučeni siromašni dom, postaje njegovo ljubavno gnezdo u kome oseća jedine trenutke sreće.

UKRATKO PREPRIČANA LEKTIRALEKTIRE © elektronska knjiga